มติคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต

ครั้งที่/วันที่ ประชุม ดาวน์โหลด
มติสภาฯ ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 20 มีนาคม 2567
มติสภาฯ ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566
มติสภาฯ ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 20 กันยายน 2566
มติสภาฯ ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 21 มิถุนายน 2566
มติสภาฯ ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 15 มีนาคม 2566
มติสภาฯ ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565
มติสภาฯ ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 21 กันยายน 2565
มติสภาฯ ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 15 มิถุนายน 2565
มติสภาฯ ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 16 มีนาคม 2565
มติสภาฯ ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
มติสภาฯ ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 15 กันยายน 2564
มติสภาฯ ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 16 มิถุนายน 2564
มติสภาฯ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 17 มีนาคม 2564
มติสภาฯ ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
มติสภาฯ ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 16 กันยายน 2563
มติสภาฯ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 17 มิถุนายน 2563
มติสภาฯ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 18 มีนาคม 2563
มติสภาฯ ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
มติสภาฯ ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 18 กันยายน 2562
มติสภาฯ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 19 มิถุนายน 2562
มติสภาฯ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 20 มีนาคม 2562
มติสภาฯ ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
มติสภาฯ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 19 กันยายน 2561
มติสภาฯ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 20 มิถุนายน 2561
มติสภาฯ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 21 มีนาคม 2561
มติสภาฯ ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
มติสภาฯ ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 20 กันยายน 2560
มติสภาฯ ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 21 มิถุนายน 2560
มติสภาฯ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 22 มีนาคม 2560
มติสภาฯ ครั้งที่ 4/2559 วันที่ี 23 พฤศจิกายน 2559
มติสภาฯ ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 21 กันยายน 2559
มติสภาฯ ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 22 มิถุนายน 2559
มติสภาฯ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 23 มีนาคม 2559
มติสภาฯ ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 23 กันยายน 2558
มติสภาฯ ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 22 กรกฎาคม 2558
มติสภาฯ ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 20 พฤษภาคม 2558
มติสภาฯ ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558