โครงการประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. 2565
สำหรับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา
ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

congratulation

      มหาวิทยาลัยรังสิต ขอแสดงความยินดีกับสถาบันการศึกษา สถานประกอบการณ์ และผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน

            VDO ประกวดสหกิจศึกษาฯ ด้วยโปรแกรม zoom  วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น.

ชื่อมหาวิทยาลัยรายละเอียดผลงาน
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือLink
ชื่อมหาวิทยาลัยรายละเอียดผลงาน
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาLink
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือLink
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีLink
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิLink
5. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒLink
6. มหาวิทยาลัยศรีปทุมLink
7. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยLink
8. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังLink
9. มหาวิทยาลัยรังสิตLink
ชื่อมหาวิทยาลัยรายละเอียดผลงาน
1. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์Link
2. มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์Link
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือLink
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีLink
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิLink
6. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒLink
7. มหาวิทยาลัยศรีปทุมLink
8. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังLink
ชื่อมหาวิทยาลัยรายละเอียดผลงาน
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือLink
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีLink
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิLink
4. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒLink
5. มหาวิทยาลัยศรีปทุมLink
6. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังLink
7. มหาวิทยาลัยรังสิตLink
ชื่อมหาวิทยาลัยรายละเอียดผลงาน
1. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์Link
2. มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์Link
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือLink
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีLink
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิLink
6. มหาวิทยาลัยศรีปทุมLink
7. มหาวิทยาลัยรังสิตLink
ชื่อมหาวิทยาลัยรายละเอียดผลงาน
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีLink
2. มหาวิทยาลัยศรีปทุมLink
ชื่อมหาวิทยาลัยรายละเอียดผลงาน
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือLink
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีLink
3. มหาวิทยาลัยศรีปทุมLink
ชื่อมหาวิทยาลัยรายละเอียดผลงาน
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีLink
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิLink
3. มหาวิทยาลัยศรีปทุมLink
ชื่อมหาวิทยาลัยรายละเอียดผลงาน
1. บริษัทไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
เสนอโดย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Link
2. บริษัท ลูเมนตั้ม อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด 
เสนอโดย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Link
3. บริษัท เอส.เค ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
เสนอโดย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
Link
4. บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) 
เสนอโดย  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Link
ชื่อมหาวิทยาลัยรายละเอียดผลงาน
1. บริษัท สุกิจทัวร์ จำกัด (SUKIT TOUR CO.,LTD) 
เสนอโดย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Link
2. บริษัท แฮปปี้เชฟ (ประเทศไทย) จำกัด 
เสนอโดย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
Link
3. สถาบันพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ไอจีเนียส คิดส์ 
เสนอโดย  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Link
4. EDMA Maxcon Co.,Ltd. 
เสนอโดย  มหาวิทยาลัยรังสิต
Link